STANDARD DE CALITATE - ISO 9001:2000

Organizaţiile practică acest standard pentru a asigura calitatea produselor şi a serviciilor în conformitate cu cerinţele clienţilor săi.


Certificatul ISO 9001 demonstrează că sistemul dumneavoastră de management al calităţii întruneşte toate cerinţele acestui standard internaţional.


Calitatea, mai exact calitatea proceselor şi a rezultatelor, este şi va fi întotdeauna un factor competitiv important, daca nu chiar cel mai important, fapt dovedit şi de existenta celor opt principii descrise mai jos.


Principii

 • Orientarea către client.
 • Leadership.
 • Implicarea personalului.
 • Abordarea procesuală.
 • Abordarea sistemică a managementului.
 • Imbunătăţire continuă.
 • Abordarea concretă în luarea deciziilor.

Avantaje

 • îndeplinirea politicii şi obiectivelor întreprinderii.
 • Castigarea increderii atat a actualilor cat si a potentialilor clienti.
 • Creşterea satisfacţiei clienţilor.
 • Adaptarea activă şi sistematică la modificările condiţiilor pieţei.
 • Satisfacţia angajatilor.
 • îmbunătăţirea performanţei.
 • Transparenţa şi eficienţa proceselor interne ale organizaşiei.
 • Evitarea erorilor în locul corectării lor.
 • Economisirea de timp şi bani.