STANDARD DE SIGURANŢĂ ALIMENTARĂ - HACCP 22000:2005

Este un sistem care identifică, evaluează și controleaza pericolele care sunt semnificative pentru securitatea alimentară.


Se adresează în principiu întreprinderilor care produc și comercializează produse alimentare și echipamente pentru industria alimentară, precum și întreprinderilor care doresc să fie evaluate de pe o poziţie neutră, de către un organism competent și obiectiv în conformitate cu conceptul HACCP implementat.


Principii

 • Analiza riscurilor potenţiale.
 • Determinarea punctelor critice de control.
 • Stabilirea limitelor.
 • Stabilirea unui sistem de monitorizare a fiecărui punct critic de control.
 • Stabilirea acţiunilor corective ce trebuie aplicate.
 • Stabilirea procedurilor de verificare pentru a confirma faptul că sistemul HACCP funcţioneaza eficient.
 • Stabilirea unui sistem eficient de înregistrare și păstrare a datelor și documentelor sistemului HACCP.

Avantaje

 • Integrarea procedurilor moderne ale analizei de risc și conceptului de prevenire sub aspectul protecţiei sănătăţii consumatorului în sistemul de management existent.
 • O mai mare siguranţă a produsului și riscuri scăzute la garantarea produsului.
 • îmbunătăţirea semnificativă a comunicării și creșterea nivelului de încredere între clienţi, furnizori și autorităţile de supraveghere.
 • Analiza sistematică, derularea unor procese sigure și eficiente în sensul siguranţei produselor alimentare și direcţionarea proceselor pentru identificarea potenţialelor riscuri referitoare la igienă care pot periclita sănătatea consumatorului.
 • Prevenirea problemelor care pot apărea referitoare la garantarea produselor.
 • Ajută firmele din industria alimentară să devină competitive pe piaţa internaţională.
 • Diminuează barierele comerţului internaţional.